Jezioro Mostkowskie to łowisko karpiowe na którym obowiązuje zasada połowu „NO KILL” .

Regulamin Jeziora Mostkowskiego.

 1. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym
  regulaminem i uzyskaniu zezwolenia na wędkowanie . Znajomość oraz akceptacje regulaminu
  każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem po dokonaniu rezerwacji.
  2.Przyjazd na łowisko nastąpić może tyko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska lub kontakcie
  telefonicznym z gospodarzem łowiska pod nr tel.6XXXXXXXXX-Dobowy system rezerwacji.
  3.Łowisko czynne jest od 31 Marca do 29 Października.
  4.Podczas wędkowania można korzystać z prądu w celu naładowania akumulatorów lub telefonów,
  jak i prysznica w miejscach wyznaczonych do tego.(wliczone w cenę zezwolenia)
  5.Na łowisko przyjeżdżamy w godzinach 12:00-15:00 w celu rozładowania sprzętu na wcześniej zarezerwowanym stanowisku.
  następnie auto odprowadzamy na parking .Łowisko opuszczamy w godzinach 10:00-11:00.
  6.Po zakończeniu wędkowania karpiarz zobowiązany jest do zostawienia porządku na stanowisku
  (śmieci należy zabrać ze sobą worki dostępne na każdym St.) W innym przypadku zostanie wydany przyszłościowy zakaz wędkowania dla takiej osoby.
  7.Stanowiska są 2-osobowe , każdy karpiarz może wędkować na 3 wędki.
 2. Obowiązkowo należy posiadać kołyskę jako matę karpiową oraz podbierak karpiowy (rozstaw ramion 1m) oraz środek dezynfekujący rany.
  9.Dozwolone używanie środków pływających (ponton , model do wywozu).
  10.Zakaz używania plecionki jaki linki głównej .Dozwolona żyłka od średnicy 0,30mm.
  11.Gospodarze łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
  12.Granice stanowisk wyznaczone są znacznikami na przeciwległym brzegu lub markerami na wodze.
  13.Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby, które rezerwują stanowisko dla dwóch osób a w dalszej kolejności dla jednej osoby (chyba że pokrywa ona koszty pełnej obsady).
  14.Wędzisko może być uzbrojone w przypon strzałowy wykonany z żyłki mono, fluorocarbonu nie dłuższego niż 10m.
  15.W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie holu należy powiadomić opiekuna łowiska.
  16.W przypadku złowienia ryby powyżej 15kg prosimy o kontakt opiekuna łowika w celu sprawdzenia w jakiej kondycji jest ryba.
  17.Wszystkie złowione ryby należy jak najszybciej z powrotem wypuścić do wodynie wolno przetrzymywać ich w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą aby w dobrej kondycji wróciły do wody.
  18.Po odprowadzeniu auta na parking następuje zakaz poruszania się pojazdami po terenie łowiska. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z gospodarzem łowiska.
  19.Na łowisku dostępna jest gotowana kukurydza (przy rezerwacji stanowiska możliwość zamówienia dowolnej ilości)oraz pelletu.
  20.Na łowisku mogą przebywać zwierzęta w strefie zarezerwowanego stanowiska. Wędkujący zobowiązuje się do dbania o porządek pozostawiany po zwierzakach.
 3. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów oraz postawienia przyczepy kempingowej w obrębie zajmowanego stanowiska, jak również wędkowania, zanęcania, sondowania, stawiania markerów tylko i wyłącznie tyczkowych , wywożenia zestawów ze środków pływających (ponton , model)
  22.Na łowisku występują 2 stanowiska przeprawowe (dostępna duża łódź do przeprawy)
  23.Rezerwacja stanowisk na łowisku odbywa się drogą telefoniczną ( w godzinach od 9.00 do 21.00) lub e-mailową.
  24.Stanowisko uważa się za zarezerwowane jeśli zostanie wniesiona opłata w wysokości co najmniej połowy opłaty za czas planowanego pobytu na łowisku.
  25.Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo zwrotu zapłaconej kwoty za rezerwację stanowiska tylko w przypadku wykupienia zezwolenia przez innego wędkarza.
  26.Wędkowanie wolno rozpocząć po odprowadzeniu pojazdu w wyznaczone miejsce.
  27.Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela łowiska lub osoby wyznaczone do kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.
  28.Wędzisko musi być uzbrojone w zestaw z samo wypinającym się ciężarkiem
  29.Każde stanowisko wyposażone jest w kamizelkę asekuracyjną (kapok).
  30.Prysznic w cenie zezwolenia.
  31.Osoba dokonująca rezerwacji, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w celu realizacji procesu rezerwacji, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji/rezerwacji są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i obsługi klienta. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
  32.Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa podpisania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.
  33.Osoba korzystająca z Łowiska może wyrazić zgodę na publikację jej wizerunku w ramach filmów i zdjęć wykorzystywanych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska.
  Na łowisku obowiązuje zakaz:
  -rozpalania ognisk poza miejscami przeznaczonymi do tego
  -załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi do tego
  -zaśmiecania terenu łowiska
  -niszczenia roślinności (drzew trzcin krzewów).
  -nęcenie źle przygotowanym ziarnem (surowym lub niedogotowanym )
  -nęcenia orzechem tygrysim
  -przestawiania markerów granicznych
  -stawiania zestawów poza strefą swojego stanowiska
  -łowienia innymi metodami (spinning spławik feeder)
  -przebywania osób trzecich nie posiadających zezwolenia.
  -używania znaczników na wodzie typu H lub innych bojek na sznurku.
  -nadużywania alkoholu, niestosownego zachowania .
  -kąpieli w łowisku
  -parkowania samochodów po za miejscami wyznaczonymi,
  -niszczenia wyposażenia łowiska
  -zabierania ryb

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje
natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie licencji bez zwrotu kosztów
zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa,
kradzieży – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem
przeprowadzenia stosownego postępowania karnego. Za zabranie ryb z łowiska niezgodnie z
obowiązującymi zasadami regulaminu, ustala się kwotę grzywny w wysokości 1 tysiąca złotych za 1
kilogram ryb ( zabrane ryby podlegają zwrotowi )

Cennik
-wędkowanie (3wędki) 600zł/tydzień 1os.
-wędkowanie pt-ndz. (3wędki)-100zł / doba 1os.
-wędkowanie nd-pt.(3wędki) 80zł /doba 1os
-wędkowanie dobowe (3wędki)- 100zł/osoba
-osoba towarzysząca bez możliwości wędkowania 20zł/doba
-wynajęcie łodzi 15zł/doba
-wynajęcie silnika elektrycznego Minn Kota 35lb 30zł/doba
-wynajęcie pontonu kolibri 360cm. 40zł/doba
-gotowana kukurydza 3zł/1kg
-pellet cennik dostępny na łowisku